Regnskap, årsoppgjør og næringsoppage – kun 5 400,- 

 

Enkeltpersonsforetak er fortsatt den vanligste foretaksformen i Norge. Alle enkeltpersonsforetak er bokføringspliktige og må utarbeide et regnskap som viser verdier som går inn og ut av selskapet. Foretakets kostnader skal dokumenteres tilstrekkelig, og det kan være vanskelig å vite hvordan dette gjøres.

De fleste opplever at utfylling av næringsoppgave, selvangivelse og bokføring er vanskelig å forstå. Vi kan hjelpe deg med alt fra etablering til regnskapsføring og innlevering av næringsoppgave og selvangivelse.

Fastpris for komplett pakke med regnskap og årsoppgjør, selvangivelse, næringsoppgave og andre nødvendige oppgaver fra kr. 5 400 pr. år.

Kr. 200 pr måned for regnskap og kr. 3 000 for ligningspapirer.

Vi tilbyr også timespris for de som ønsker det.