Regnskap, årsoppgjør og næringsoppgave 

 

Enkeltpersonsforetak er fortsatt den vanligste foretaksformen i Norge. Alle enkeltpersonsforetak er bokføringspliktige og må utarbeide et regnskap som viser verdier som går inn og ut av selskapet. Foretakets kostnader skal dokumenteres tilstrekkelig, og det kan være vanskelig å vite hvordan dette gjøres.

De fleste opplever at utfylling av næringsoppgave, selvangivelse og bokføring er vanskelig å forstå. Vi kan hjelpe deg med alt fra etablering til regnskapsføring og innlevering av næringsoppgave og selvangivelse.

Fra kr. 300 pr måned for regnskap og kr. 4 500 for ligningspapirer.

Vi tilbyr også timespris for de som ønsker det.