Diettgodtgjørelse statens satser

Skriv ut

Diett / Nattillegg

I utgangspunktet står arbeidsgiver og arbeidstaker fritt til å avtale hva som godtgjøres for diett og nattillegg på reiser i forbindelse med utførelsen av arbeidet. Statens reiseregulativ er en særavtale som gjelder statsansatte, men også andre offentlige og private bedrifter velger ofte å følge dette regulativet.

Dersom det utbetales godtgjørelse for kost og losji på reiser i oppdrag for arbeidsgiver, i samsvar med statens reiseregulativ og skattereglene, er godtgjørelsene normalt trekkfrie. Diettgodtgjørelsen er delt i to, dagdiett og døgndiett. Du kan ikke kreve begge deler på en og samme reise.
Skattedirektoratet har fastsatt at utgiftsgodtgjørelser utbetalt etter bestemmelsene og satsene i statens reiseregulativ som hovedregel kan utbetales trekkfritt på forskuddsstadiet i 2016.

Døgndiett

Når man teller døgn i forbindelse med diett, starter døgnet når reisen starter. Et døgn varer i 24 timer fra reisens starttidspunkt. En reise som varer over 6 timer ut i et nytt døgn, gir full sats for dette døgnet. Varer reisen totalt under 12 timer, har du ikke krav på døgndiett.

Statens satser
Døgndiett: kr 710,-

Skattereglene
Trekkfri døgndiett ved overnatting på hotell: kr 710,-
Trekkfri døgndiett ved annen overnatting uten kokemuligheter: kr 307,-
Trekkfri døgndiett ved annen overnatting med kokemuligheter: kr 200,-

Det vil si at om man overnatter på annet sted enn hotell og utbetaler sats etter statens reiseregulativ, må dietten deles opp i en trekkfri og en trekkpliktig del.

Det er utarbeidet en egen særavtale som kan legges til grunn ved reiser utenlands.

Dagdiett

Når du ikke har krav på nattillegg, kan du kreve dagdiett så fremt oppdragsstedet er mer enn 15 km fra reisens utgangspunkt, og reisen varer mer enn 6 timer.

Statens satser og skattereglene
F.o.m. 6 timer t.o.m. 12 timer kr 280,-
For reiser over 12 timer kr 520,-

Arbeidstakere som normalt har mobilt arbeidssted, kan imidlertid ikke kreve dagdiett når de utfører ordinært arbeid (sjåfører, mannskap på båter, flybesetning mv.).

Måltidsfradrag

Dersom ett eller flere måltider er dekket etter regning/program/innbydelse eller er påspandert, skal det foretas trekk i kostgodtgjørelsen.

Måltidsfradraget skal kun trekkes fra når måltidet er fullverdig. Det vil si at man kan spise seg normalt mett. Flymat er ikke regnet som et fullverdig måltid.

Statens satser  måltidstrekk ved overnatting innenlands:
Trekk for frokost  20 % av diettgodtgjørelsen  maks kr 142,-
Trekk for lunsj  30 % av diettgodtgjørelsen  maks kr 213,-
Trekk for middag  50 % av diettgodtgjørelsen  maks kr 355,-

Nattillegg

Når du har vært borte over natten, og ikke fått dekket utgiftene til overnatting på annen måte, kan det utbetales ulegitimert nattillegg (for eksempel ved privat overnatting). Dette kan utbetales uten at vedkommende arbeidstaker behøver å redegjøre for hvor overnatting har funnet sted.

Statens satser og skattereglene  innenlands: kr 430,- pr. døgn.

Ved utenlandsreiser ytes det kun nattillegg for legitimerte utgifter.

Mer informasjon om:

 

diettgodtgjorelse-pa-reiser-med-overnatting-i-norge

 

diettgodtgjorelse-pa-reiser-uten-overnatting-i-norge reiseregning-inn-og-utland

 

Statens satser oppdateres årlig og finnes her:

 

 

 

 

 

 


Reise , reise , diett , Diett , Diettgodtgjørelse , diettgodtgjørelse , statens satser