Innbetaling fra kunder

 

Hvordan registrere innbetaling av en faktura med kid:

 

 

Hvordan registrere innbetaling av en faktura uten kid:

Fra betalingsliste:
Du finner betalingslisten her (  https://app.24sevenoffice.com/script/economy/payment/list/  )

 

 

Fra CRM:

 

 

Kobling av reskontroposter
Kobling av reskontroposter er en viktig funksjon for å vedlikeholde en reskontro. Dette er metoden som benyttes for å fortelle om relasjonen mellom reskontroposter. Målet med en kobling av reskontroposter er å fortelle om nåværende situasjon, hvor den til syvende og sist vil gå i null hvor fakturaen utlignes og plasseres på lukkede poster. Reskontroposter som ligger på lukkede poster er fakturaer som er gjort opp.

Når man mottar en innbetaling og registrerer dette mot en bestemt faktura skapes det automatisk en relasjon mellom innbetalingen og fakturaen. Denne relasjonen kaller man en kobling mellom reskontroposter. I de tilfeller dette ikke blir gjort automatisk kan man manuelt koble innbetalingen mot den spesifikke fakturaen for å skape en relasjon.

 

For å koble to reskontroposter må følgende gjøres:

  • Huk av de aktuelle reskontropostene ved å klikke på avhukningsboksen helt til høyre for de aktuelle reskontropostene. Hvis enkelte poster allerede er koblet sammen (ikon av en kjetting) må de kobles fra hverandre ved å klikke på ikonet.
  • Trykke på «Koble» nederst til høyre for å koble de avhukede reskontropostene sammen.

Et dialogvindu vil dukke opp for å få bekreftet koblingen.

NB: Kobling av reskontroposter ført i valuta fungerer på samme måte som en ordinær kobling, men her må beløpet i både fremmed valuta og lokal valuta gå i balanse for at reskontropostene skal havne i lukkede poster. Dette er kun en garanti for at fakturaens beløp er gjort opp i fremmed valutaen, samt at den regnskapsmessig skal gå i balanse i lokal valuta (med tilhørende diagio/agio føringer i lokal valuta).

Hvis det er ønskelig er det mulig å overstyre kontrollen på at fremmed valuta skal gå i balanse i dialogvinduet for kobling av bilag. Da vil dem havne på lukkede poster så lenge den lokale valutaen går i null (regnskapsmessig i balanse). Dette kan være aktuelt ved feilregistrering av innbetalinger i feil valuta.