Innstillinger for Fakturagenerering

Du finner disse innstillingene ved å gå til Administrasjon – Innstillinger – Økonomi – Ordre/Faktura og Fakturagenerering.

Ved generering av repeterende fakturaer har man alternativer for hvordan man skal bli varslet når fakturaene er klare for generering. Man kan da velge å ikke bli varslet, bli varslet med et ikon eller med en popup. La meg være den eneste som blir varslet kan hukes av dersom man vil at kun én person skal være ansvarlig for dette(vil da gjelde for den brukeren som huker av for dette valget).

Man har disse valgene:

  • Ingen varsling: Man vil ikke bli varslet i det hele tatt.
  • Ikon: Det vil vises et ikon i menyen når det er ordre klar for generering. Klikk på ikonet for å starte generering.
  • Popup: I tillegg til at man vil få et ikon så vil det også vises en melding når man logger seg på om det er ordre klar for generering.
  • La meg være den eneste som blir varslet: for å skru av alle sine kollegers varsling. I praksis vil det si at de andre blir satt til Ingen varsling.

Periodetekst
Man har muligheten til å la systemet sette inn tekst som beskriver perioden det faktureres. Teksten settes inn i handlekurven når ordren genereres.

Man velger innstillinger for periodetekst under Innstillinger – Økonomi – Ordre/Faktura – Fakturagenerering og fanen Periodetekst.

For å aktivere denne funksjonen så la valget Sett inn periodetekst som linjetekst i handlekurven være avhuket.

Periodeteksten kan inneholde hva man måtte ønske, men det er to spesielle termer: [START] og [END]. Disse termene vil bli erstattet med datoer. Datoene vil da bli beregnet ved generering og tar utgangspunkt i fakturadatoen på den aktuelle linjen. [START] vil bli satt til fakturadato og [END] vil bli satt til dagen før neste fakturadato.

Eksempel:
Fakturadato: 01.01.2012, frekvens: månedlig.

Periodeteksten: «Gjelder for perioden [START] til [END]» vil da bli til «Gjelder for perioden 01.01.2012 til 31.01.2012».

Man kan også velge å la datoene bli forskyvet. Datoen vil bli forskøvet slik: faktor * intervall.

Eksempel:
Fakturadato: 01.01.2012, frekvens: månedlig.

Forskyving faktor: 2, forskyvingsintervall: uke (altså forskyving 2 uker). Periodeteksten over vil da bli «Gjelder for perioden 15.01.2012 til 14.02.2012».

Forskyving av periodetekst er hendig om man for eksempel fakturerer forskuddsvis.