Kjøregodtgjørelse / Kjørebok

Bilgodtgjørelse for yrkes- og tjenestekjøring i Norge er fritatt for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift når godtgjørelsen utbetales i henhold til Skattedirektoratets forskuddssatser og legitimasjonskravene er oppfylt.

Følgende satser for bilgodtgjørelse er trekkfri:

Bruk av egen bil (inkl. EL-bil og Tromsø)Skattefrie satser
0 – 10 000 kmkr 3,50
Over 10 000 kmkr 3,50

Tillegg for passasjerer, tilhenger og kjøring på skogs- og anleggsvei samsvarer med Skattedirektoratets forskuddssatser og kan utbetales trekkfritt.

Legitimasjonskrav ved kilometergodtgjørelse

Godtgjørelsen skal legitimeres ved en fortløpende oppstilling (reiseregning) som skal underskrives av arbeidstakeren, jf.Skattebetalingsforskriften § 5-6-12, sjette ledd. Reiseregningen skal minst ha følgende innhold:

  • arbeidstakerens navn og adresse og underskrift
  • dato for avreise og hjemkomst for hver yrkes- eller tjenestereise
  • formålet med reisen
  • hvilke arrangement arbeidstakeren har deltatt på
  • fremstilling av reiseruten med angivelse av utgangs- og endepunkt, lokal kjøring på oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer
  • totalt utkjørt distanse i forbindelse med yrkes- eller tjenestereise, for eksempel beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller, GPS-basert elektronisk kjørebok eller nettbasert kartprogram, og
  • navn på passasjer det kreves passasjertillegg for.

Lønnsinnrapportering

Utbetalt bilgodtgjørelse er lønnsopplysningspliktig og skal innrapporteres i a-meldingen. Antall km må oppgis. Utbetales godtgjørelsen over skattefrie satser må den splittes i en skattefri og en skattepliktig del. Skattepliktig del er utbetaling over den skattefrie delen som jevnt i tabellen ovenfor.

 

Her følger skjema for utfyllelse av kjøregodtgjørelse med oppdaterte satser:


Skjema for kjøregodtgjørelse