Kontroll av selskap (viktige prosentsatser)

Vurderer du å selge aksjer i selskapet ditt eller kjøre en emisjon. Før du gjennomfører transaksjonen er det viktig at du vurderer hvor mye kontroll du ønsker å gi fra deg. Her finner du prosentsatsene det er viktig å være klar over.

90,1% = Rett til tvangsinnløsning
 Kontrollerer du 90,1% av aksjene kan du tvangsinnløse de øvrige aksjonærene hvis ønskelig. Det vil si tvinge dem til å selge sine aksjer til deg.

66,7% = Kvalifisert flertall 
Har du over 2/3 av aksjene i selskapet har du kvalifisert flertall og kan gjøre akkurat som du vil, med mindre større aksjeflertall ikke er nedfelt i vedtektene eller andre avtaler. Dette betyr at du fritt kan endre selskapets vedtekter og overstyre alle de andre aksjonærene i viktige saker, så lenge du holder deg innenfor lovverket.

50,1% = Simpelt flertall
 Kontrollerer du 50,1% av aksjene har du simpelt flertall. Dette betyr at du kan overstyre de øvrige aksjonærene i alle saker som ikke krever kvalifisert flertall etter lovverket eller inngåtte avtaler. Som regel kreves det “bare” simpelt flertall. Må være noe spesielt for å kunne kreve kvalifisert flertall.

33,4% = Negativ kontroll
 Kontrollerer du 33,4% av aksjene i selskapet har du negativ kontroll og kan blokkere for alle endringer som krever kvalifisert flertall, f.eks. vedtektsendringer.

10% = Innsynsrett
 Kontrollerer du 10% av aksjene i selskapet kan du innkalle til ekstraordinær generalforsamling hvis du finner dette nødvendig og du har full innsynsrett, dvs. at du kan kreve saker dokumentert av styret/ledelsen. Dessuten blokkerer du for en tvangsinnløsning ovenfor majoritetsaksjonæren.

Kilde