Lønnskjøring

 

Vi tilbyr lønnskjøring med lønnsslipper, A-melding og andre lønnsrelaterte tjenester. Våre tjenester leveres enkelt og effektivt over web. Dine ansatte vil motta lønnsslipp innen kort tid på e-post og du vil motta en oversiktlig liste over alt som skal betales, også arbeidsgiveravgift og skatt. Vi kan også legge opp utbetalingene i din nettbank.

Reiser du mye har vi enkle reiseregningsystemer på telefon og nett. Ta kontakt ved behov.

Når du vil kjøre lønn ber vi om at vedlagt skjema fylles ut og sendes til lonn@hjelleregnskap.no

Les veiledningen nøye før du sender skjemaet til oss slik at det ikke påløper merarbeid.

Skjema for lønnskjøring og registrering av ansatte (SØK MED NAVN)

Skjema for lønnskjøring og registrering av ansatte (SØK MED ANSATTNUMMER)

Trenger du en timeliste? Bruk vår mal. Denne malen skal kun brukes internt hos dere. Når lønnskjøringen sendes til oss skal skjemaet ovenfor fylles ut.

Timeliste for internt bruk